מחירים ומועדי הרשמה

תאריך10 ק"מ5 ק"מ2 ק"מ600 מטר
הרשמה מוקדמת עד 21.02.24110857540
הרשמה רגילה עד 04.04.24125958545
הרשמה מאוחרת עד 18.05.241401059550

הרשמה מוקדמת עד 21.02.24

10 ק"מ – 110 ש"ח.

5 ק"מ – 85 ש"ח

2 ק"מ – 75 ש"ח

600 מטר – 40 ש"ח

הרשמה רגילה עד 04.04.24

10 ק"מ – 125 ש"ח.

5 ק"מ – 95 ש"ח

2 ק"מ – 85 ש"ח

600 מטר – 45 ש"ח

הרשמה מאוחרת עד 18.5.24

10 ק"מ – 140 ש"ח.

5 ק"מ – 105 ש"ח

2 ק"מ – 95 ש"ח

600 מטר – 50 ש"ח

תנאי הרשמה

 1. תקנון זה בתוקף כפוף להנחיות שמפורסמות באתר האינטרנט ובא להרחיב ולהבהיר הנחיות אלו.
 2. ההשתתפות במרוצים מותרת רק לרצים המתאמנים אימונים סדירים, מצויים במעקב רפואי, בריאים וכשירים לריצה.
 3. הבחירה להשתתף באירוע, בחירת המקצה ואופן ההשתתפות במרוץ, היא באחריותו של כל משתתף. יש לשקול בין היתר את מצב הבריאות, הכשירות, האימונים שנעשו והרמה האישית.
 4. הרצים בכל המקצים מחויבים לקרוא בעיון את מסמך הצהרת הבריאות המופיע בעת הליך ההרשמה הראשוני באתר, ולחתום עליו אלקטרונית.
 5. רצים שטרם ימלאו להם 18 שנים ביום המרוץ, 21 במאי 2024, מחויבים באישור הורה בנוסח המופיע באתר, בעת ההרשמה למרוץ דרך האתר.
 6. לכל מקצה גיל מינימום להשתתפות. חובה על כל נרשם לוודא כי ביום המרוץ, 21 במאי 2024, יעמוד בדרישת הגיל המינימלי למקצה המבוקש:
  • 10 ק"מ – 14 ומעלה (גילאי 14- 18 מותנה באישור הורה בעת הרישום).
  • 5 ק"מ – 12 ומעלה (גילאי 18-12 מותנה באישור הורה בעת הרישום).
  • 2 ק"מ – 10 ומעלה (גילאי 10- 18 מותנה באישור הורה בעת הרישום).
  • 600 מטר – אין הגבלת גיל (למשתתפים עד גיל 18 מותנה באישור הורה בעת הרישום).
 7. מקצה 600 המטרים יהיה מונגש באופן מלא ופתוח להרשמה לאנשים עם מוגבלויות (משתתפים עד גיל 18 מחויבים במלווה).

הנחיות הרשמה

 1. אפשר לשלם על הרישום למרוץ בכרטיס אשראי.
 2. מדיניות ביטולים ושינויים:
  • שינויים וביטולים יתאפשרו עד 13 במאי 2024 בשעה 14:00, בכתובת מייל: rg-nightrun@target-market.co.i . בגין ביטול הרשמה ושינויי מקצה ייגבו דמי טיפול בסך 20 ₪.
  • לאחר 13 במאי 2024 לא יתאפשר ביטול מכל סיבה שהיא, למעט בעיה רפואית, בהצגת אישור רפואי בלבד. את האישור יש לשלוח בצירוף בקשה לביטול ההרשמה לכתובת המייל: rg-nightrun@target-market.co.il הביטול כרוך בתשלום דמי ביטול בסך 40 ₪.
  • במקרים חריגים יתאפשר שינוי מסלול, בעלות של 40 ₪ ולשיקול דעתה הבלעדי של הפקת המרוץ.
  • נוסף על דמי הטיפול, שינוי למקצה יקר יותר כרוך בהשלמת ההפרש, ושינוי למקצה זול יותר יזוכה על סך ההפרש, בהתאם לעלות המקצה בהרשמה מאוחרת.
  • החזרים על שינויים וביטולים יהיו עד 90 ימים מיום אישור העסקה.
  • ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
  1. הנחות:

  * יש אפשרות ליהנות מהנחות ברישום מוקדם.

  • משתתפים תושבי רמת גן זכאים ל-10% הנחה במעמד הרישום (מותנה בהצגת תעודת תושב במעמד איסוף הערכות).
  • משתתפים ממערכת החינוך ומתנועות הנוער של רמת גן. זכאים להנחה של 30% במעמד הרישום, הנחה זו תינתן באמצעות קוד קופון אותו יש לקחת ממוסדות החינוך ומתנועות הנוער העירוניות.
  • קבוצות המונות כ- 15 משתתפים ומעלה יכולות לקבל קוד הרשמה קבוצתי המקנה הנחה באמצעות יצירת קשר עם מטה ההרשמה במייל rg-nightrun@target-market.co.il או בטלפון 03-9100211.

  *הפקת האירוע שומרת את הזכות לסגור את ההרשמה למסלול זה בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

הנחיות כללי

 1. הרץ חייב לפעול לפי הנחיות המארגנים, כפי שהן מופיעות באתר האינטרנט, בשטח ובכל דרך שיבחרו המארגנים להעביר הנחיות אלו. ההנחיות נועדו לאפשר תחרות הוגנת ומסודרת לכלל המשתתפים. המארגנים ובעלי התפקידים רשאים לפסול רצים שפעלו באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות, או שסיכנו את עצמם או ספורטאים אחרים. לרצים אלו לא יוחזרו דמי ההשתתפות.
 2. על הרץ מוטלות האחריות והמחויבות האישית למצבו הבריאותי ולהשלכות האפשריות אם מצבו הרפואי אינו מאפשר את המאמץ המתבקש במהלך המרוץ. אם יתעורר צורך, על הרץ להתייעץ עם גורם רפואי מוסמך בנוגע לבעיות רפואיות אשר עלולות לסכן את בריאותו במהלך המרוץ.
 3. על הרץ לענוד את מספר החזה בחזית חולצתו. רצים שלא יענדו מספרי חזה, לא יוכלו להיכנס לאזורי הזינוק / גמר.
 4. לאורך המסלולים יונחו שטיחונים אלקטרוניים למדידת זמני ביניים ונקודות ביקורת למרוץ. חובה לעבור על שטיחונים אלה. רץ שלא ייקלט במערכת, עלול להיפסל.
 5. הריצה לאורך המסלול היא על כבישים ושבילים בלבד. אין לעלות על מדרכות או איי תנועה אלא אם סומנו לכך.
 6. אין ללוות את הרצים ברכיבה על אופניים או באמצעות כל כלי רכב אחר ואין להתלוות אליהם בריצה. אלה שיעשו זאת עלולים לסכנם בפסילה.
 7. קו הגמר במרוץ ה-10 ק"מ יינעל לאחר השמעת אות ההזנקה ועד 1:40 דק' אחריו.
 8. רצים שירוצו בקצב ממוצע איטי יותר בנקודות שונות במסלול יתבקשו לעלות על המדרכות וייתכן שיתבקשו להפסיק את הריצה, לפנות לצוות במקום ולהתפנות לאזור הסיום. הנהלת התחרות לא תוכל בהכרח לעקוב אחרי רצים שמתנהלים בקצב איטי יותר מזה שצוין ואינה אחראית על שלומם של רצים אלה לאורך המסלול ובקו הסיום.
 9. התוצאות למנצחים בדירוג הכללי ייקבעו על פי אות ההזנקה. בהינתן קטגוריות, ייקבע הזמן האישי על פי אות ההזנקה מהתג האישי (שניתן לכל רץ ברגע המעבר על קו הזינוק).
 10. התוצאות נקבעות על פי שנת הלידה ולא על פי תאריך הלידה המדויק של הרץ.
 11. למנצחים הכלליים יוענקו גביעים. תיתכן חלוקת שי נוסף לחלק מהמנצחים, עפ"י שיקול בלעדי של המארגנים.
 12. ספורטאים רשאים להגיש ערעור בכתב על התוצאות למזכירות האירוע, הממוקמת במתחם המודיעין, עד כ-30 דקות לאחר גמר האירוע הנדון. הגשת הערעור כרוכה בתשלום של 100 ₪, והם יוחזרו למערער רק אם ערעורו יתקבל.
 13. מובא לידיעת המשתתפים כי האירוע מצולם ומתועד בתמונות ובווידאו. הרישום וההשתתפות מהווים הסכמה ואישור של המשתתף כי התמונות והצילומים יועלו לרשתות החברתיות ול"אלבום תמונות" באתר המרוץ והמארגנים או מי מטעמם רשאים לעשות שימוש בתיעוד זה וכן בתוצאות המרוץ לרבות לצורכי שיווק ופרסום במדיה, על פי שיקול דעתם, בכל עת.

 14. המשתתף מאשר כי ידוע לו שלצורך ביצוע הרישום המארגנים יעשו שימוש בפרטים האישיים שימולאו ע"י המשתתף. כמו-כן, המשתתף מצהיר שידוע לו שתוצאות המרוץ יפורסמו באתר אינטרנט ייעודי אשר יכלול את שמו המלא, בצירוף מספר הרץ ותוצאות הריצה. משתתף שיבקש, רשאי לפנות למארגנים למחיקת התוצאה ו/או תמונתו.

 15. המארגנים רשאים לבטל את האירוע ו/או לערוך בו שינויים בשל שיקולי ביטחון או בטיחות, הנחיות גורמים מוסמכים, מצב חירום, מזג אוויר קיצוני או אירועים אחרים, שעל פי שיקול דעת המארגנים מצדיקים ביטול/שינוי כאמור.
 16. הוועדה המארגנת רשאית לסגור את מועד ההרשמה מוקדם מהמצוין באתר המרוץ הרשמי, ובהתאם לכמות הנרשמים.
 17. המארגנים רשאים לעדכן את המידע באתר זה, ועל המשתתף לעקוב אחר עדכונים אלו.

ייתכנו שינויים | ט.ל.ח